Domov         Domov         Domov    
T +T -T =

Frapol d.o.o.
Stari trg 223, SI-2380 Slovenj Gradec

Telefon:   +386 (0)2 88 22 520
 Fax:         +386 (0)2 88 22 522

 
 • izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov
 • kablovodi 1kV, 10 kV, 20kV
 • daljnovodi 20 kV
 • transformatorske postaje napetostnih nivojev 20/0,4 kV
 • prostozračna in kabelska nizkonapetostna omrežja
 • javne razsvetljave
 • proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • splošna gradbena dela
 • električne inštalacije
 • izposoja strojev in naprav za gradnjo in rušenje
 • cestni tovorni promet
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 
ISO 9001:2000

ISO 14001
 
 
Domov Projekti Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V
Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V natisni E-pošta
Naziv: Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V
Leto: 2007
OVD: Franci IRŠIČ, inž.el.
Opis:

Investitor: ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Zaradi slabih napetostnih razmer in dotrajanosti obstoječih prostozračnih vodnikov je potrebno izvesti rekonstrukcijo obstoječega NN omrežja. Obstoječe nadzemne vodnike je potrebno zamenjati s prostozračnim samonosnim kabelskim snopom, ki ga je potrebno namestiti na obstoječe drogove NN omrežja.Po potrebi se obstoječi dotrajani dogovi zamenjajo ali vgradijo betonski drogovniki. Pogodbena dela obsegajo vsa zemeljska in elektromontažna dela, prevoze in mehanizacijo, razen materiala, ki ga dobavi investitor Elektro Celje, d.d.

Slike:
Projekti 2008 :: Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V Projekti 2008 :: Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V Projekti 2008 :: Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V Projekti 2008 :: Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V Projekti 2008 :: Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V
 
 
 
 
   
 
   
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS 2.0