Domov         Domov         Domov    
T +T -T =

Frapol d.o.o.
Stari trg 223, SI-2380 Slovenj Gradec

Telefon:   +386 (0)2 88 22 520
 Fax:         +386 (0)2 88 22 522

 
 • izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov
 • kablovodi 1kV, 10 kV, 20kV
 • daljnovodi 20 kV
 • transformatorske postaje napetostnih nivojev 20/0,4 kV
 • prostozračna in kabelska nizkonapetostna omrežja
 • javne razsvetljave
 • proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • splošna gradbena dela
 • električne inštalacije
 • izposoja strojev in naprav za gradnjo in rušenje
 • cestni tovorni promet
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 
ISO 9001:2000

ISO 14001
 
 
Domov Novice Pridobljen certifikat kakovosti ISO 14001
Pridobljen certifikat kakovosti ISO 14001 natisni E-pošta

Podjetje Frapol d.o.o. je dne 15.10.2007 pridobilo certifikat kakovosti ISO 14001, ki mu je ga podelilo podjetje za certificiranje Bureau Veritas SA, Francija.

V podjetju se zavedamo da je ohranjanje vitalnosti narave dolžnost in odgovornost slehernega zaposlenega ter, da je temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naše dejavnosti. Za varovanje okolja po ISO 140001 smo se zavezali k:

 • spoštovanju okoljske zakonodaje ter ostalih zahtev
 • zaupanju javnosti
 • racionalni rabi goriv
 • gospodarnem ravnanju z vozili, vključujoč optimalno porabo goriva kot elemntu varovanju okolja
 • sodelovanje z vsemi pristojnimi institucijami
 • obveščanju vseh zaposlenih o dosežkih na področju varovanja okolja
 • odstranjevanju odpadkov brez dodatnega ogrožanja okolja in človeškega zdravja
 • nenehnemu izboljševanju in razvijanju obstoječih in novih postopkov ter storitev na področju varovanja okolja

Skrb za okolje izboljša podobo vsake organizacije. Istočasno lahko ustrezno obravnavanje okoljskih problemov pripomore h gospodarskim koristim in tako poveča konkurenčnost okolja.

Dokaz o odgovornem pristopu vse bolj postaja ključni nabavni kriterij. Okoljsko ozaveščeni odjemalci raje sklepajo kupčije s sorodno mislečimi organizacijami, torej s takšnimi, ki nazorno prikažejo svoj odnos do okolja prek mednarodno priznanih standardov, kot je ISO 14001. ISO 14001 je del serije mednarodnih standardov, primernih za katerokoli organizacijo, ki ureja ravnanje z okoljem. Na podlagi zaporednih korakov načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj (cikel Plan-Do-Check-Act) ISO 14001 podrobno navaja najbolj pomembne zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje okoljskih vidikov vsake organizacije; ISO 14001 prav tako zagotavlja, kako voditi in izboljšati celotni sistem.

 
 
 
 
   
 
   
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS 2.0